ریشه کنی مورچه ها تخصص ماست


گالری عکس مورچه

در این صفحه عکس های با کیفیت از مورچه را میتوانید مشاهده کنید، این عکس ها به صورت مرتب به روز رسانی می شوند، با مشاهده و مطالعه این تصاویر میتوانید با این آفات بیشتر آشنا شوید و برای انهدام و ریشه کنی آن ها اقدام نمایید


نمونه ای از کلونی مورچه
مورچه ها همه چیز خوار هستند
استفاده از طعمه های شیرین برای جذب و کشتن مورچه
مورچه ها از طریق فرومون ها مسیرهای حرکتی شان را می یابند
مراحل رشد مورچه ها
مورچه ها می توانند خسارات زیادی به خانه ها وارد کنند
نمای نزدیک از سر مورچه
جمع آوری آذوقه توسط مورچه ها