ریشه کنی مورچه ها تخصص ماست


گالری عکس مورچه

در این صفحه عکس های با کیفیت از مورچه را میتوانید مشاهده کنید، این عکس ها به صورت مرتب به روز رسانی می شوند، با مشاهده و مطالعه این تصاویر میتوانید با این آفات بیشتر آشنا شوید و برای انهدام و ریشه کنی آن ها اقدام نمایید


مورچه قرمز یا مورچه آتشین
تخم مورچه
مورچه های عسلی
نوعی مورچه نجار
جای گزش مورچه روی پوست
لحظه گزش مورچه
نمای بیرونی لانه مورچه
مورچه ها در رنگ ها و اندازه های مختلفی وجود دارند
جذب مورچه ها به مواد روغنی بیشتر از مواد قندی است
مورچه بالدار
مورچه ها توانایی زیادی در بلند کردن اجسام دارند
مورچه ملکه در قیاس با مورچه های کارگر